Piaţa autohtonă de telefonie fixă se află într-o continuă schimbare. Serviciile de telefonie fixă clasice migrează tot mai mult către serviciile de tip voce over IP. Pentru a putea oferi un pachet de servicii de telecomunicaţii complet, Viva Telecom a dezvoltat o platformă de telefonie fixă interconectată cu toţi operatorii de telefonie locali.

 
VIVA Tel Premium

Serviciul Managed pentru telefonie este un serviciu prin care se preia administrarea reţelei interne de telefonie a beneficiarului şi se administrează inclusiv tipul de provider care furnizează accesul la serviciul public.

Managementul providerilor (furnizorilor de telefonie) este recomandat în vederea minimizării costurilor de acces precum şi a identificării celor mai avantajoase rute pentru efectuarea apelurilor externe. Pe lângă aceste servicii, un serviciu Managed presupune şi mentenanţa reţelei fizice şi a echipamentelor din reţeaua beneficiarului.

 

Linii Telefonice Digitale | Liniile telefonice digitale au apărut la cerinţa pieţei pentru capacităţi mai mari de comunicaţii de voce. Liniile digitale permit, pe lângă posibilitatea de transport a mai multor apeluri simultane, şi o administrare mult mai facilă, care permite monitorizarea apelurilor şi a costurilor acestora. Folosirea acestor tipuri de linii telefonice permite efectuarea a 30 de convorbiri telefonice şi/sau apeluri de tip date, în acelaşi timp, la o viteză între 64 kbps şi 2048 kbps pentru circuite de tip (PRA – ISDN 30), sau două convorbiri telefonice şi/sau apeluri tip transmisii de date, în acelaşi timp, la o viteză de la 64 kbps la 128 kbps (BRA – ISDN 2). Detalii

Linii Telefonice Analogice | Liniile telefonice analogice se adresează organizaţiilor mici şi mijlocii care doresc folosirea simultană a până la opt linii analogice, fiind o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor şi de a obţine un grad de calitate similar liniilor digitale. Detalii

Rețea Privată VoIP | Interconectarea seriilor unui client printr-o reţea VoIP de tip “star” sau “fullmesh” duce la crearea unei reţele private de telefonie, folosind atât infrastructură, cât şi capacităţile de transfer de date. Detalii

CSC | Viva Telecom pune la dispoziţia clienţilor săi serviciul Carrier Selection Code (CSC), prin care se pot efectua apeluri telefonice de la aparatele din reţeaua fixă Romtelecom către reţelele mobile şi internaţionale, la tarife substanţial reduse faţă de cele din reţeaua Romtelecom. Detalii

Tarife | Tarife A-Z VIVA Telecom in format XLS Detalii